Our Partners

  • YUVA MANAV SEWA SAMITI, Aaspur Devsara, Pratapgarh (UP)
  • GRAM VIKAS SAMITI, Udaiyadeeh, Pratapgarh (UP)
  • NARI CHETNA SAMITI, Lohinda, Jaunpur (UP)
  • GYAN VIGYAN SAMITI, 55 Nandan Kutir, Balipur, Pratapgarh (UP)